Chạy bộ trong lúc đang sốt để chữa cảm cúm chỉ trong 1 ngày Trần Xuân Toàn

Trần xuân Toàn là ai

Đây là cách tôi đã làm thử để chữa cảm cúm. Nhưng nó rất nguy hiểm bởi có thể gây tai biến nặng cho những ai vận dụng nó. Các bạn tuyệt đối không được áp dụng phương pháp chạy bộ trong lúc đang sốt để chữa cảm cúm. Nếu bạn bị cảm cúm có thể làm theo cách khác cũng đơn giản tôi đã hướng dẫn rất chi tiết trong video bên dưới và không gây ra tai biến.

Continue reading “Chạy bộ trong lúc đang sốt để chữa cảm cúm chỉ trong 1 ngày Trần Xuân Toàn”