fbpx

Tại sao bạn nên viết blog ngay bây giờ

0 Comments

Viết là cách để bạn giao tiếp với cộng đồng.

Đôi khi chỉ là chia sẻ suy nghĩ cảm nhận của bạn về cuộc sống. Những suy nghĩ thực sự cần được ghi chép lại do đó blog là nơi lý tưởng để bạn làm điều này.

Nếu bạn nghĩ mình viết không hay, mình viết dở chẳng ai đọc. Thành thật mà rằng chẳng ai có thể tự mà viết hay được. Để có một tiểu thuyết hay tác giả cũng phải viết đi, sửa lại cả chục lần.

Nếu bạn không viết thì đúng là sẽ chẳng có ai đọc. Nhưng chỉ cần bạn viết sẽ có ít nhất 1 người đọc bài của bạn.

Hãy tự cổ vũ cho mình bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *