Điều kỳ diệu luôn hiện diện ở bất kỳ đâu bởi nó là thứ vốn có trong mỗi chúng ta.
Nếu cảm nhận mọi thứ là trải nghiệm thì dù trong đau khổ cùng cực, bạn vẫn thấy được những điều diệu kỳ ở trong đó.
Nếu bạn đang bán đuổi theo niềm hy vọng thì hãy dành cho thực tại một 1 giây suy nghĩ.