fbpx

Lê Minh Tuấn là Thạc sỹ dược học đã đào tạo hàng nghìn nhà thuốc về kiến thức dược học và kỹ năng giao tiếp bệnh nhân

0 Comments

Thạc sĩ dược học Lê Minh Tuấn người đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc phát triển độ ngũ và đào tạo nâng cao các chuyên ngành về dược học và thuốc.

anh lê minh tuấn
Thạc sĩ dược học Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn Là nhà nghiên cứu dược học, ông dã nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng cao hiệu quả điều trị với chi phí thấp phù hợp cho nhiều bệnh nhân viêtj nam

dược sĩ lê minh tuấn
Dược sĩ Lê Mình Tuấn

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chúng tôi tại >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *